Team Building

V prípade záujmu o zorganizovanie teambuildingovej akcie, príp. účasti viacčlennej skupiny nás prosím kontaktujte VÝLUČNE MAILOM (nie telefonicky).

Na základe Vašich požiadaviek (počet účastníkov, doba trvania akcie, občerstvenie a pod.) Vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Ďakujeme.

Podmienky:

 • Max. skupina 12 osôb a minimálna rezervácia termínu 3 týždne vopred (pred želaným dátumom akcie),
 • Parkovanie pre max. 1 vozidlo  (ostatné vozidlá na ul.  Krásna – pred kaštieľom, cca 150 m od simulatorcenta),
 • Musí byť stanovená 1 zodpovedná osoba za celú skupinu (meno nahlásiť vopred),
 • Vopred nahlásiť mená a vek zúčastnených osôb,
 • Zákaz požitia alkoholických nápojov a omamných látok pred akciou a počas trvania celej akcie,

 

Stravovanie/pitný režim:

 • Počas trvania celej akcie (len počas prestávok) zabezpečený pitný režim (čaj, káva, nealko nápoje), prestávka cca. každých 45 min v trvaní 15 min. (zákaz konzumácie akýchkoľvek jedál a nápojov v simulátore a breafingovej miestnosti),
 • Strava podľa želania zákazníka, v prípade dlhšieho trvania akcie (obed alebo snack formou cateringu v priestoroch simulatorcentra alebo hodinová obedňajšia prestávka pre všetkých účastníkov v okolitých reštauráciách/stravovacích zariadeniach – zoznam poskytneme),

 

Priebeh akcie/teambuildingu:

 • Príchod, uvítanie, rozdelenie do  max 3 členných skupín (podľa počtu účastníkov – skupiny je ideálne dohodnúť vopred a oznámiť)
 • Inštruktáž ovládania lietadla
 • Bodovaná súťaž zručnosti v pristávaní (na oboch simulátoroch)
 • Prednáška na vopred dohodnutú tému z oblasti letectva spojená s krátkym jednoduchým testom – body do súťaže
 • Hodinka otázok a odpovedí (môžete sa čokoľvek z oblasti letectva spýtať našich inštruktorov)
 • Vyhodnotenie súťaže (všetky body sa sčítajú) – (ceny za 1,2 a 3 miesto od Simulator centrum.sk ),
 • V prípade rovnosti bodov na prvých troch miestach, nasleduje rozstrel pristátie za obtiažnych poveternostných podmienok alebo s nejakou závadou