Pri vstupe do simulátora je potrebné sa riadiť aktuálnymi hygienickými nariadeniami.

References